Země vycházejícího slunce - Co jste o Japonsku nevěděli

Ačkoliv uplynulo již více než 150 let od doby, kdy se izolované Japonsko otevřelo světu, stále platí za jednu z nejzajímavějších zemí světa. Zájem o něj vzbuzuje jedinečná kultura, životní postoje, jídlo, vývoj technologie či status 3. největší ekonomiky světa. Podívejte se s námi na zajímavosti této fascinující země.

Císařství od 7. století až dodnes

Podle tradiční japonské mytologie bylo Japonsko založeno v 7. století původním císařem Jimmu. Nepočítáme-li převraty, je Japonsko od těchto dob až do současnosti konstituční monarchií v čele s císařem. Císařové byli povětšinou pouze formálními vládci a skutečná moc byla obvykle v rukou mocné dvorské šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců). Dnes bychom mohli říct, že jsou to premiéři. Ti jsou však nyní vybíráni lidem voleným parlamentem. Současným císařem je Akihito, premiérem Naoto Kan.

Uzavřenost Japonska před okolním světem

Japonské císařství bylo od nepaměti velmi obezřetné. Po přílivu zahraničních obchodníků a katolických misionářů, zejména z Portugalska, Španělska, Nizozemí a Anglie, začal šógunát podezírat katolické misionáře z přípravy invaze pro své země a v první polovině 17. století zakázal veškeré styky s Evropany, s výjimkou omezeného kontaktu s prostestantskými nizozemskými obchodníky na umělém ostrůvku Dedžima u Nagasaki. Z asijských zemí měly přístup do přístavu Nagasaki čínské lodě, korejští velvyslanci mohli do hlavního města. Tato izolace trvala 251 let. V roce 1854 komodor Matthew Perry na konferenci v Kanagawě vyjednal otevření japonských přístavů pro americké obchodníky. Podobná ujednání s evropskými mocnostmi následovala.

Hornaté, lesnaté a nevyzpytatelné Japonsko

Z geografických zvláštností stojí za zmínku, že více než 70% plochy tvoří hory. Na ostrovech najdete přes 200 sopek. Nejvyšší z nich - Fudži (3776 m.n.m) je symbolem Japonska. Místní obyvatelstvo si zvyklo na častá slabá zemětřesení, neboť se zde stýkají tři tektonické desky. Mohutnější zemětřesení bývají doprovázeny vlnami tsunami. Velká hornatost a zalesnění způsobují vysokou hustotu zalidnění, ve které je Japonsko na 30. místě. Další zajímavá fakta, která neznáte: Japonsko se dělí na 47 prefektur. Hlavní město Tokio není oficiálně městem, ale prefekturou. Země má nejvyšší podíl staršího obyvatelstva na světě (21%). Japonsko má 15 laureátů nobelovy ceny, zejména za chemii, medicínu a fyziku, 3 medajle za významné objevy v matematice a 1 laureáta Gaussovy ceny. Japonské animované filmy tvoří 60% celosvětové animované zábavy. Pro úspěšnost těchto filmů vzniklo v Japonsku na 130 dabingových škol. Povinností mladších zápasníků sumo je čištění a koupání starších zápasníků. Někteří muži si na výraz omluvy holí hlavu. Oblíbeným předkrmem bývá syrové, na plátky nakrájené koňské maso zvané basashi. Zvýšený práh napovídá, kdy se máte zout. Většinou je práh u vchodu zvýšený o 15,24 cm, v tomto případě byste si měli sundat boty a obout si sandály. Před tatami pokojem bývá práh vysoký 2,54 - 5,08 cm upozorňující, že sundat se mají i sandály.

Poslat nový komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.