Machu Picchu

Machu Picchu

Machu Picchu patří mezi nejzáhadnější místa na zemi a nejkrásnější památky Jižní Ameriky. Od svého objevení v roce 1911 se město stalo významnou turistickou atrakcí a v roce 1983 bylo zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Město se do dnešních dob dochovalo ve skvělém stavu a to jen proto, že nikdy nebylo objeveno španělskými conquistadory a nebylo tedy vykradeno a poničeno. Pokud chcete navštívit jeden ze sedmi nových divů světa, budete se muset vydat na horské sedlo do výšky 2430 m.n.m., vysoko nad řekou Urubamba, které je vzdálené asi 80 km od Cuzca.

Náhodný objev ztraceného města

Název města se nedochoval. Když v roce 1911 místo objevil americký archeolog Hiram Bingham, pojmenoval jej “Ztracené město Inků”. Domníval se totiž, že nelezl Vilcabambu - město, kde se 36 let ukrývali povstalečtí Inkové poté, co Španělé vyhnali z Cuzca jejich posledního krále. Bingham se však mýlil a znovuobjevené místo bylo pojmenováno podle blízké hory, kterou obyvatelé jejího úpatí označují jako Machu Picchu.

Posvátné místo k uctívání? Jaký byl význam Machu Picchu?

Stejně jako původní jméno neznáme ani důvod, proč bylo město opuštěno. Dohadů je více - občanská válka, zhanobení svatyně, následky epidemie, dobrovolný odchod z nedostatku jídla nebo pomalé vymírání populace stářím. Dodnes také nevíme, k čemu citadela Machu Picchu sloužila. Předpokládá se, že vznikla mezi 13. - 15. stoletím na popud inckého vládce nazývaného Pachacútec Yupangui. Existuje více teorií o významu citadely. Podle jedné se má jednat o posvátné místo zrození posvátných inckých žen zvaných “Sluneční panny”. Tuto domněnku potvrzuje nález převážujících ženských koster. Že bylo Machu Picchu centrem uctívání slunce, prokazuje i intihuatana ( v řeči Quechů - “místo, na kterém je připoutáno slunce”). Intihuatana je kamenná skulptura v podobě zploštělé pyramidy, která sloužila jako astronomická observatoř, astronomické hodiny a kalendář. Pravděpodobně se zde prováděly výpočty slunečních fází a vyvolával se návrat slunce v době zimního slunovratu. Stojí zde také sluneční věž (chrám slunce). Jako obřadní místo se používalo během oslav spojovaných s bohem slunce Inti. Vždy v době letního a zimního slunovratu Inkové prožívali sluneční slavnosti intiraymi. Dodnes dopadá sluneční paprsek v době slunovratu až na velký obřadní kámen umístěný uprostřed chrámové místnosti. Vedle chrámu se nachází “komora ornamentů”, kde se přinášely oběti a “chrám kondorů” sloužící jako mučírna.

Důmyslně postavené městečko

Kromě chrámových staveb budete procházet kolem obytných domků. Všimněte si, že stěny jsou velmi stabilní, stavěné bez pojiva pouze z přesně přiléhajících žulových kvádrů. Podivovat se můžete důmyslnému systému rozvodu posvátné vody do každého domu pomocí kamenných koryt. Součástí tohoto systému byly také vodní fontány. Typické pro obrázky z Machu Picchu jsou terasy. Sloužily na obranu proti nepřátelům, zpomalovaly půdní erozi, zamezovaly sesuvům půdy a byly využívány pro pěstování plodin.

Jak se sem dostat?

Plánujete-li výlet do na tuto magickou horu, máte dvě možnosti. Využít můžete vlakového spojení z Cuzca do stanice Puente Ruinas, zde přestoupíte na autobus do Aquas Caiéntes a odtud se autobusem dostanete až k Machu Picchu. Dobrodružnější způsob je vydat se sem po staré incké cestě se zkušeným průvodcem, který vás provede okouzlující krajinou a se kterým si vyzkoušíte přechody přes provazové mosty.

Poslat nový komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.